خرید ویلا در سواد كوه

فروش ویلا 1200 متری در شیرگاه سواد كوه

کد آگهی 80884
محدوده سوادکوه شمالی سه خوابه

فروش ویلا 250 متری در شیرگاه سواد كوه

کد آگهی 80880
یک خوابه

فروش ویلا 702 متری در شیرگاه سواد كوه

کد آگهی 33308
دو خوابه

فروش ویلا 567 متری در شیرگاه سواد كوه

کد آگهی 33200
سه خوابه

فروش ویلا 1200 متری در سوادکوه سواد كوه

کد آگهی 33158
دو خوابه
1

فروش ویلا 1000 متری در شیرگاه سواد كوه

کد آگهی 33342
دو خوابه

فروش ویلا 1000 متری در شیرگاه سواد كوه

کد آگهی 33341
یک خوابه / طبقه همکف

فروش ویلا 320 متری در سوادکوه سواد كوه

کد آگهی 33329
محدوده کیلومتر 7جاده شیرگاه سه خوابه

فروش ویلا 507 متری در شیرگاه سواد كوه

کد آگهی 33325
سه خوابه

فروش ویلا 3000 متری در شیرگاه سواد كوه

کد آگهی 33319
سه خوابه