خرید ویلا در سعید آباد تبریز

کد آگهی 14300 نوع فروش منطقه سعیدآباد متراژ (مترمربع) 1150 قیمت 3,900,000,000 تومان وضعیت سند سند شش دانگ فوری لوکس ویلای فوق العاده شیک وبا...

کد آگهی 19353 نوع فروش منطقه سعیدآباد متراژ (مترمربع) 1000 قیمت 4,200,000,000 تومان وضعیت سند سند شش دانگ فوری لوکس باغ ویلایی لوکس دارای 3...

یک خوابه

تبریز - ویلا جنوبی تک خواب به متراژ 1000 متر مربع (فروش) قطعه زمین ویلایی در منطقه سعید آباد . حصار کشی شده با مجوز . دارای خانه باغ . دارای سند نسخ...

یک خوابه

تبریز - ویلا جنوبی تک خواب به متراژ 1000 متر مربع (فروش) قطعه زمین ویلایی در منطقه سعید آباد . حصار کشی شده با مجوز . دارای خانه باغ . دارای سند نسخ...

یک خوابه

تبریز - ویلا جنوبی تک خواب به متراژ 1000 متر مربع (فروش) قطعه زمین ویلایی در منطقه سعید آباد . حصار کشی شده با مجوز . دارای خانه باغ . دارای سند نسخ...

یک خوابه

ویلا جنوبی تک خواب به متراژ 1000 متر مربع (فروش) قطعه زمین ویلایی در منطقه سعید آباد . حصار کشی شده با مجوز . دارای خانه باغ . دارای سند نسخ - سند 6...

یک خوابه

تبریز - ویلا جنوبی تک خواب به متراژ 1000 متر مربع (فروش) قطعه زمین ویلایی در منطقه سعید آباد . حصار کشی شده با مجوز . دارای خانه باغ . دارای سند نسخ...

کد آگهی 11451 نوع فروش منطقه سعیدآباد متراژ (مترمربع) 1900 قیمت 7,000,000,000 تومان وضعیت سند سند شش دانگ فوری قابل معاوضه لوکس *********...

کد آگهی 11451 نوع فروش منطقه سعیدآباد متراژ (مترمربع) 1900 قیمت 7,000,000,000 تومان وضعیت سند سند شش دانگ فوری قابل معاوضه لوکس *********...

کد آگهی 19353 نوع فروش منطقه سعیدآباد متراژ (مترمربع) 1000 قیمت 4,200,000,000 تومان وضعیت سند سند شش دانگ فوری لوکس باغ ویلایی لوکس دارای 3...

کد آگهی 14300 نوع فروش منطقه سعیدآباد متراژ (مترمربع) 1150 قیمت 3,900,000,000 تومان وضعیت سند سند شش دانگ فوری لوکس ویلای فوق العاده شیک وبا...

کد آگهی 19417 نوع فروش منطقه سعیدآباد متراژ (مترمربع) 1000 قیمت 2,700,000,000 تومان وضعیت سند قولنامه ای فوری لوکس باغ ویلایی لوکس دارای 15...

کد آگهی 11451 نوع فروش منطقه سعیدآباد متراژ (مترمربع) 1900 قیمت 7,000,000,000 تومان وضعیت سند سند شش دانگ فوری قابل معاوضه لوکس *********...

کد آگهی 16826 نوع فروش منطقه سعیدآباد متراژ (مترمربع) 500 قیمت 1,700,000,000 تومان وضعیت سند قولنامه ای فوری لوکس نزدیک ازاد راه تبریز تهران...

کد آگهی 16826 نوع فروش منطقه سعیدآباد متراژ (مترمربع) 500 قیمت 1,700,000,000 تومان وضعیت سند قولنامه ای فوری لوکس نزدیک ازاد راه تبریز تهران...