خرید ویلا در سبزوار

بلوار رازی خیابان رازی 14 دو خوابه
بلوار بیهق دو خوابه
روبروی جانبازان 18 دو خوابه
بلوار امیرکبیر دو خوابه / طبقه اول

فروش ویلا 110 متری در ناوی سبزوار

کد آگهی 54441
خیابان غفوری دو خوابه
بلوار راهنمایی یک خوابه
بلوار رازی دو خوابه

فروش ویلا 100 متری در سبزوار سبزوار

کد آگهی 54350
محدوده تربیت معلم6 یک خوابه
محدوده ولیعصر دو خوابه / طبقه اول

فروش ویلا 160 متری در علیپور سبزوار

کد آگهی 53301
خیابان علمدار11 دو خوابه