خرید ویلا در بزرگراه 22 بهمن زنجان

خیابان شاهد

دو واحد تعویض با یک واحد

خیابان شاهد یک خوابه

دو واحد تک خواب هر واحد ١٠٠متر

بلوار الغدیر دو خوابه

بر٩متر هرطبقه ١٢٥ متر یک دهنه مغازه ٢٥ متری انشعابات مجزا

خیابان شاهد دو خوابه
خیابان الغدیر دو خوابه

بر 9 متر هر طبقه 125 متر مغازه 25 متری