خرید ویلا در اردبیل

حیران , گردنه حیران

ویلا 200 متری در شهرک آزادگان اردبیل

کد آگهی 50372
شهرک آزادگان

ویلا 200 متری در حافظ اردبیل

کد آگهی 50230
حافظ , خیابان حافظ

ویلا 200 متری در شهرک آزادی اردبیل

کد آگهی 50225
شهرک آزادی , خیابان آزادگان
شهرک سبلان فاز1

ویلا 200 متری در حافظ اردبیل

کد آگهی 48785
حافظ , پشت آموزش و پرورش

ویلا 240 متری در میدان سرچشمه اردبیل

کد آگهی 48779
میدان سرچشمه

ویلا 200 متری در حافظ اردبیل

کد آگهی 48161
حافظ , خیابان حافظ

ویلا 205 متری در شهرک توحید اردبیل

کد آگهی 46227
شهرک توحید

ویلا 136 متری در شهرک بعثت اردبیل

کد آگهی 46224
شهرک بعثت , خیابان نیار کوچه امام زاده