خرید ویلا در آمل

فروش ویلا 380 متری در آمل آمل

کد آگهی 92170
سه خوابه
سه خوابه
جاده آمل محمود آباد کلوده روستای چنگاز دو خوابه
دو خوابه

فروش ویلا 230 متری در آمل آمل

کد آگهی 83700
چهار خوابه

فروش ویلا 330 متری در آمل آمل

کد آگهی 83734
سه خوابه
دو خوابه
سه خوابه
ایثار7

فروش ویلا 200 متری در آمل آمل

کد آگهی 83715
سه خوابه

فروش ویلا 290 متری در آمل آمل

کد آگهی 83706
دو خوابه

فروش ویلا 270 متری در آمل آمل

کد آگهی 84435
سه خوابه

فروش ویلا 300 متری در آمل آمل

کد آگهی 83731
سه خوابه