خرید مغازه در پیرانشهر

کوچه اول

# مغازه_برای_فروش🛑 کد 4028 🎇آدرس؛ملارضا کوچه اول ☯️ مشخصات:127متر دهنه 7/5 ✅ موقعیت عالی؛نزدیک به خیابان 💶قیمت؛ 6200 متری (توافق)...

مغازه 27 متری در پیرانشهر پیرانشهر

آگهی جدید
مجتمع مهر طبقه اول

مغازه _برای_فروش🛑 کد 4024 🎇آدرس؛مجتمع مهر طبقه اول ☯️ مشخصات:26/5متر ✅ موقعیت عالی؛ دارای کلیه امتیازات 💶قیمت؛ 250 میلیون (توا...

# مغازه_برای_فروش🛑 کد 3937 🎇آدرس؛کمربندی کهنه خانه ☯️ مشخصات:33متردهنه4 ✅ موقعیت عالی؛ دارای امتیاز آب وگاز خیلی تمیز 💶قیمت؛270می...

مغازه 13 متری در پیرانشهر پیرانشهر

آگهی جدید
روبروی مسجد حاج شفیع

# مغازه_برای_فروش🛑 کد 3933 🎇آدرس؛آزادی غربی روبروی مسجد حاج شفیع ☯️ مشخصات:12/5متردهنه3 ✅ موقعیت عالی؛ دارای امتیازات سند ثبتی 💶ق...

مغازه 16 متری در خیابان امام پیرانشهر

2 ماه قبل
نرسیده به بانک ملی

# مغازه_برای_فروش🛑 کد 3906 🌍آدرس;خیابان امام نرسیده به بانک ملی ☯️ مشخصات: 16متر دهنه 3 ✅ موقعیت عالی؛بصورت دو طبقه 💶قیمت؛ یک...

مغازه 14 متری در پیرانشهر پیرانشهر

2 ماه قبل
مجتمع مهر طبقه اول

# مغازه_برای_فروش🛑 کد 3911 🌍آدرس; مجتمع مهر طبقه اول ☯️ مشخصات: 14متر دوبر ✅ موقعیت عالی؛ 💶قیمت؛ 400میلیون(توافق) ◾️شرایط فر...

مغازه 16 متری در خیابان امام پیرانشهر

2 ماه قبل
نرسیده بانک ملی

# مغازه_برای_فروش🛑 کد 3906 🌍آدرس;خیابان امام نرسیده بانک ملی ☯️ مشخصات: 16متر دهنه 3 ✅ موقعیت عالی؛بصورت دو طبقه 💶قیمت؛ یک میل...

مغازه 12 متری در میدان آزادی پیرانشهر

2 ماه قبل
مجتمع مصطفی پور

#مغازه _برای_فروش🛑 کد 3835 🌍آدرس;آزادی مجتمع مصطفی پور ☯️ مشخصات: 12متر ✅ موقعیت عالی؛ 💶قیمت؛ 470میلیون (توافق) ◾️شرایط ف...

#مغازه _برای_فروش🛑 کد 3796 🌍آدرس;خیابان ایثارگران ☯️ مشخصات: 21متر دهنه 3 ✅ موقعیت عالی؛ دارای کلیه امتیازات پروانه 💶قیمت؛ 650...

مغازه 16 متری در آزادی شرقی پیرانشهر

3 ماه قبل

#مغازه _برای_فروش🛑 کد 3781 🌍آدرس؛آزادی شرقی ☯️ مشخصات: 16متر دهنه 3 ✅ موقعیت عالی؛دارای کلیه امتیازات نزدیک به چهار راه (بصورت سرقفلی...

#مغازه تجاری برای فروش کد3773 آدرس :استقلال غربی دهنه 4/30 طول 11/30 49متر ساخت : تیرآهن و آجر دارای امتیازات :برق، گاز قیمت :یک میلیارد و...

مغازه 18 متری در پیرانشهر پیرانشهر

4 ماه قبل
مجتمع ماهان طبقه همکف

#مغازه _برای_فروش🛑 کد 3755 🌍آدرس؛مجتمع ماهان ☯️ مشخصات: 18متر دهنه ۶ ✅ موقعیت عالی؛ طبقه همکف 💶قیمت؛250میلیون(توافق) ◾️شر...

#مغازه _برای_فروش🛑 کد 3742 🌍آدرس؛خیابان جمهوری اسلامی ☯️ مشخصات: 18متر دهنه 3 ✅ موقعیت عالی؛ دارای کلیه امتیازات 💶قیمت؛یک می...

مغازه 56 متری در پیرانشهر پیرانشهر

4 ماه قبل
روبروی کوچه مسجد امام شافعی

#مغازه _برای_فروش🛑 کد 3739 🌍آدرس؛آزادی غربی روبروی کوچه مسجد امام شافعی ☯️ مشخصات: 56متر ✅ موقعیت عالی؛ دارای کلیه امتیازات (مغازه سر...

مغازه 40 متری در جاده سردشت پیرانشهر

4 ماه قبل
روبروی ترمینال روستایی

#مغازه_برای_فروش🛑 کد 3725 🌍آدرس؛جاده سردشت روبروی ترمینال روستایی ☯️ مشخصات: 40متر دهنه 4 ✅ موقعیت عالی؛ دارای برق سه فاز و لوکس...