خرید مغازه در همدان

فروش: مغازه 🔘کد: 8214 📌منطقه: مریانج 📏متراژ: 150 💰قیمت کل: 2میلیارد و 600میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات: سه طبقه تجا...

🏡کد:3026 ⚪️مغازه فروشی:زمانی ⚪️متراژ:16 ⚪️قیمت هر متر:19میلیون ⚪️قیمت کل: 300میلیون ⚪️امکانات و امتیازات:گاز برق تلفن جدا گانه اب مشترک و دارای...

🏡کد:3025 ⚪️مغازه فروشی:رجایی ⚪️متراژ:70 ⚪️قیمت هر متر:7میلیون و100هزار ⚪️قیمت کل: 500میلیون ⚪️امکانات و امتیازات:امتیازات کامل نانوایی ⚪️توضیحات...

پاساژ اکباتان

🏡کد:3024 ⚪️مغازه فروشی:خیابان اکباتان.پاساژ اکباتان ⚪️متراژ:33متر ⚪️قیمت هر متر:12میلیون ⚪️قیمت کل: 400میلیون ⚪️امکانات و امتیازات:به صورت سر قفل...

🏡کد:3022 ⚪️مغازه فروشی:شهیدزمانی ⚪️متراژ:17/60 ⚪️قیمت کل: 450 ⚪️امکانات و امتیازات:امتیازات اب.برق.گاز.تلفن. ⚪️توضیحات:دارای 8متر بالکن که نصف حس...

فروش: مغازه 🔘کد: 8205 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 13/60 💰قیمت کل: 450 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 34 میلیون و 600 هزار تومان 📦امکانات: 8 متر بالکن...

سرگذر

🏡کد:3016 ⚪️مغازه فروشی:سرگذر ⚪️متراژ:5 ⚪️قیمت کل: 300میلیون ⚪️امکانات و امتیازات:برق و تلفن ⚪️توضیحات:این مغازه پنج متر زیر زمین هم دارد((این م...

🏡کد:583 ⚪️مغازه فروشی:پاستور ⚪️متراژ:48 ⚪️قیمت هر متر:12میلیون ⚪️قیمت کل: 600میلیون ⚪️امکانات و امتیازات:مبله.تلفن 2خط.اب.برق‌.گرمایش مرکزی ⚪️تو...

میدان استقلال , بلوار استقلال

🏡کد:1207 ⚪️مغازه فروشی:بلوار استقلال ⚪️متراژ: 37 ⚪️قیمت هر متر:15میلیون ⚪️قیمت کل: 560میلیون ⚪️امکانات و امتیازات: اب. برق. گاز . تلفن. بالکن. سر...

🏡کد:3031 ⚪️مغازه فروشی:پاسداران ⚪️متراژ:32 ⚪️قیمت هر متر:30میلیون ⚪️قیمت کل: 960میلیون ⚪️امکانات و امتیازات:آب.برق.گاز.تلفن ⚪️توضیحات:معاوضه با...

فروش: مغازه 🔘کد: 8198 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 37/5 💰قیمت کل: میلیون تومان 💵قیمت هر متر:12 میلیون تومان 📦امکانات: صرفا جهت معاوضه، امتیازات...

فروش: مغازه 🔘کد: 8197 📌منطقه: خیابان اکباتان 📏متراژ: 9 💰قیمت کل: 1میلیارد و 800میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات: دارای...

پاساژ الماس طبقه همکف

فروش نقد 730000000تومان مغازه ارامگاه بوعلی سینا طبقه همکف پاساژ الماس معاوضه با آپارتمان ملک مسکونی یا ماشین طبقه همکف 11متر بوتیک دارای مشتر...

میدان استقلال , بلوار استقلال

🏡کد:1207 ⚪️مغازه فروشی:بلوار استقلال ⚪️متراژ: 37 ⚪️قیمت هر متر:15میلیون ⚪️قیمت کل: 560میلیون ⚪️امکانات و امتیازات: اب. برق. گاز . تلفن. بالکن. سر...

کد:1170 ?فروش :مغازه ?منطقه : خیابان بابا طاهر ?متراژ: 24متر تجاری ?قیمت:400000000 ?مشخصات: 24متر تجاری 55 متر حیاط ?امکانات: دارای اب بر...