آدرس ملک

استان : مازندران -  شهر : محمود آباد -  محله : محمودآباد
محدوده روستای تشبندان
آژانس آمل مسکن ۱۱۸