خرید مغازه در قروه

کد:195 # 🔶🔶🔶🔶فروش🔸🔸🔸🔸 🔶نوع:ملک 🔶کاربری؛تجاری 🔸مساحت: 19/5متر 🔸سند ثبتی 🔸دارای تمام امتیاز 🔸بحرمغازه4متر 🔸کف سرامیک 🔸قیمت: تماس 🔸آدرس خیابا...

مغازه 67 متری در بوعلی قروه

5 ماه قبل

کد:143 # 🔶🔶🔶🔶فروش🔸🔸🔸🔸 🔶نوع:مغازه 🔶کاربری:تجاری 🔸مساحت:67متر 🔸دو دهنه مغازه 🔸متراژ اولی35متر 🔸دونبش 🔸متراژ دومی32متر 🔸قیمت: تماس 🔸دارای تما...