خرید مغازه در فارسان

بازارچه شهرک فرهنگیان فارسان . فروش یکجا یا تکی. قیمت تکی 700میلیون. کلی 680میلیون. داری سند. هر مغازه 42 متر