خرید مغازه در شیراز

عرض ۱۰ متر فول دکوراسیون به قیمت ۴۰۰ میلیون

خاکشناسی

فروش مغازه خاکشناسی قیمت کل: ۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت هر متر: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان توضیحات مشخصات کارشناسی قیمت: مناسب نوع ملک: مغازه سن بنا:...

ملاصدرا

مغازه ۶۶ متری در ملاصدرا ملاصدرا -- -- ۶۶ متر قیمت کل : ۱۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان سمیعی "کارشناس اداری/تجاری"

بلوار کریمخان زند زند شرقی

مغازه ۱۲۵ متری در زند شرقی زند-شرقی ۱۲۵ متر قیمت کل : ۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان سمیعی "کارشناس اداری/تجاری

مشیرفاطمی

مغازه ۴۸ متری در مشیرفاطمی مشیرفاطمی -- -- ۴۸ متر قیمت کل : ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان سمیعی "کارشناس اداری/تجاری"

مشیرفاطمی

مغازه ۳۰ متری در مشیرفاطمی مشیرفاطمی -- -- ۳۰ متر قیمت کل : ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان سمیعی "کارشناس اداری/تجاری"

مغازه ۶۰۰ متری در بلوار آزادی بلوار-آزادی ۶۰۰ متر قیمت کل : ۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان سمیعی "کارشناس اداری/تجاری"

مغازه 254 متری در نارون شیراز

آگهی جدید
نارون شمالی

مغازه ۲۵۴ متری در نارون شمالی نارون-شمالی ۲۵۴ متر قیمت کل : ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان سمیعی "کارشناس اداری/تجاری"

مغازه ۲۱ متری در پارامونت تعداد خواب: -- سال ساخت: -- متراژ: ۲۱ متر موقعیت: شیراز قیمت کل : ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان سمیعی سمیعی "کارشناس اداری/تجاری...

بلوار آزادی ۲۵۰ متر قیمت کل۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت متری۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشخصات کارشناسی قیمت مناسب محله بلوار آزادی متراژ۲۵۰ مترتعداد خواب سال...

زند شرقی

زند شرقی ۱۲۵ متر قیمت کل۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت متری۱۳۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان مشخصات کارشناسی قیمت مناسب محله زند شرقی متراژ۱۲۵ مترمعامله فروش نوع ملک م...

مغازه 254 متری در نارون شیراز

4 ماه قبل
نارون شمالی

نارون شمالی ۲۵۴ متر قیمت کل۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت متری۱۴۵,۶۶۹,۲۹۱ تومان مشخصات محله نارون شمالی متراژ۲۵۴ متر نوع سنداوقاف حق انتفاع مالکیت/س...

مغازه 100 متری در ستارخان شیراز

4 ماه قبل

ستارخان ۱۰۰ متر قیمت کل۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت متری۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشخصات کارشناسی قیمت مناسب محله ستارخان متراژ۱۰۰ متر نوع سندشخصی حق انتفاع ما...

بلوار آزادی ۲۵۰ متر قیمت کل۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت متری۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشخصات محله بلوار آزادی متراژ۲۵۰ متر نوع سندشخصی حق انتفاع مالکیت/سر...

پارامونت ۲۱ متر قیمت کل۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت متری۵۷,۱۴۲,۸۵۷ تومان مشخصات کارشناسی قیمت مناسب محله پارامونت متراژ۲۱ متر معامله فروش نوع ملک مغ...