خرید مغازه در سقز

سه راه مسجد جامع
شورا

فروش دو دهنه مغازه صنوف آلاینده شهرداری سقز