خرید مغازه در دورود

کمربندی سمت آزادگان

۵۰ متر مغازه تجاری سه طبقه دو کله واقع در کمربندی سمت آزادگان طبقه پایین پارکینگ طبقه همکف مغازه تجاری طبقه بالا سوئیت،بهترین موقعیت کمربندی برای سرما...

۳۶مترمغازه تجاری واقع درالغدیربرخیابان اصلی،فول اوکازیون،عالی برای کسب وکارشیک وبروزمدارک تکمیل.متری۵۰میلیون

بازار روز کوچه آژانس

◀️۳۵مترمغازه تجاری واقع دربازارروز کوچه آژانس انتهای کوچه،نوسازشیک وبروزکرکره برقی،تاسقف کاشی کف سنگ،دارای سرویس بهداشتی امتیازات کامل مدارک کامل.قیمت...

بازارروز

◀️۳۵مترمغازه تجاری واقع دربازارروز کوچه آژانس انتهای کوچه،نوسازشیک وبروزکرکره برقی،تاسقف کاشی کف سنگ،دارای سرویس بهداشتی امتیازات کامل مدارک کامل.قیمت...

واقع در۴۵متری

◀️۲۵۰مترتجاری واقع در۴۵متری،۴طبقه،کاربری کلی تجاری،مدارک تکمیل،قیمت توافقی.