خرید مغازه در دانش ساری

دانش 26

19 متر همکف 24 متر طبقه بالا با آسانسور بالا بر با سند مالکیت سیستم فاضلاب با آب برق گاز و تلفن اختصاصی