خرید مغازه در خمین

#مغازه فروشی #تجاری خیابان ساحلی به سمت میدان عقاب مجتمع فرهنگ 58 متر 28 متر بالکن دو نبش امتیازات تکمیل سند قیمت 700 میلیون...