خرید مغازه در جویبار

مغازه 90 متری در جویبار جویبار

آگهی جدید

ابعاد ۸×۱۱ اب گاز برق سه فاز سند ثبتی

مغازه 40 متری در جویبار جویبار

آگهی جدید

ابعاد ۴×۱۰ دونبش

مغازه 50 متری در کوهی خیل جویبار

آگهی جدید

ابعاد ۵×۱۰ اماده تحویل امتیازات کامل

مغازه 80 متری در جویبار جویبار

آگهی جدید

ابعاد ۸×۱۰ اسکلت بتنی و اماده تحویل

مغازه 35 متری در جویبار جویبار

2 ماه قبل
خیابان شریعتی

دارای امتیاز برق و .. قابل تهاطر

مغازه 65 متری در جویبار جویبار

4 ماه قبل
میدان امام

🏩 فروش ملک تجاری خدماتی ☣ ملک فوق ⬇️ 💎 واقع در طبقه اول 📐 به مساحت ۶۵متر ⚡ دارای امتیاز آب و برق 🔬 مناسب برای مشاغل خدماتی 🏠 اطا...

مغازه 28 متری در جویبار جویبار

5 ماه قبل
میدان امام

🏪 فروش یک باب مغازه 🗽 ملک فوق ⬇️ 📐 به مساحت ۲۸متر ↔️ دارای ۳.۵۰ دهنه 📗 سند دار ❄ کف و دیوار سرامیک 🌪 کرکره برقی 🌫 شیشه سکوری...

مغازه 200 متری در جویبار جویبار

5 ماه قبل
بحرخزر

🏫 فروش ملک تجاری 🀄 ملک فوق ⬇️ 📐 به مساحت ۲۰۰متر ↔️ دارای ۵۰ متر بالکن 📗 سند دار 📜 پایانکار و پروانه 🏠 انبار و اطاق استراحت 📝...

مغازه 35 متری در جویبار جویبار

5 ماه قبل

🏩 فروش یک باب مغازه 🧧 ملک مورد نظر ⬇️ 📐 به مساحت ۳۵متر ↔️ ۳.۵ متر دهنه ⚡ امتیازات آب و برق 📑 پروانه ساخت دارد ⛩ دارای بالکن میب...

مغازه 30 متری در جویبار جویبار

5 ماه قبل
خیابان شریعتی

🏫 فروش یک باب مغازه 💠 ملک ⬇️ 📐 به مساحت ۳۰ متر ↔️ ۳.۵۰ متر دهنه ⚡ دارای امتیاز آب برق گاز 🏛 سند دار ♎ خوش قواره ✅ موق...

مغازه 17 متری در جویبار جویبار

5 ماه قبل
شهرک کارمندان

🏪 فروش مغازه با قیمت مناسب 🔮 ملک فوق ⬇️ 📐 به مساحت ۱۷ متر ↔️ دارای ۳دهنه 💿 شیشه سکوریت 🌫 کف ودیوار سرامیک ⚡ امتیازات :آب و برق 🌠 من...