خرید مغازه در بلوار نهار خوران گرگان

کد ۶۱۲۸ گلستان , گرگان , ناهارخوران مغازه ( پاساژ) ۲۹۰ متر مربع قیمت قیمت کل : ۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

📌 کد ملک : 130 🛣 نهارخوران 🏡 ۹۰ متر مربع همکف ۷۰ متر بالکن ۱۵۰ متر زیرزمین ⚜️ سند ملکی ⚜️ تجاری مستقل (عرصه+اعیان) ⚜️ بر ۱۰ متر...

📌 کد ملک : 126 🛣 نهارخوران 🏡 ۲۸ متر مربع ⚜️ سرقفلی ⚜️ دهنه ۴.۵ متر ⚜️ موقعیت عالی 💰 قیمت کل : ۱.۸۵۰ میلیارد تومان

مکانکد ۵۰۶۱ مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران مکان مغازه مکان فروش مکان ۴۵ متر مربع قیمت قیمت کل : ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۲۵,۵۵۶,۰۰۰ تومان

کوی عدالت

کد ۱۶۰۳ مکان گلستان , گرگان , عدالت مکان مغازه مکان پیش فروش مکان ۷۰ متر مربع قیمت قیمت کل : ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کوی عدالت

کد ۱۶۰۴ مکان گلستان , گرگان , عدالت مکان مغازه مکان پیش فروش مکان ۳۵ متر مربع قیمت قیمت کل : ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کوی عدالت

76متری عدالت مکانکد ۳۸۵۶ مکان گلستان , گرگان , عدالت مکان مغازه مکان فروش مکان ۷۶ متر مربع

کوی عدالت

کد ۵۶۰۹ مکان گلستان , گرگان , عدالت مکان مغازه ( پاساژ) مکان فروش مکان ۲۰ متر مربع قیمت قیمت کل : ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کد ۵۵۸۱ مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران مکان مغازه مکان فروش مکان ۱۵ متر مربع قیمت قیمت کل : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۲۶,۶۶۷,۰۰۰ تومان

کوی عدالت

مکانکد ۳۸۵۶ مکان گلستان , گرگان , عدالت مکان مغازه مکان فروش مکان ۷۶ متر مربع قیمت قیمت کل : ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۳۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

کوی عدالت

مکانکد ۵۶۰۹ مکان گلستان , گرگان , عدالت مکان مغازه ( پاساژ) مکان فروش مکان ۲۰ متر مربع قیمت قیمت کل : ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ توما...

طبقه اول

پارکینگ : ندارد بر : 3 متر وضعیت ملک : مستاجر بالکن : ندارد مطب : ندارد سال ساخت : 1392 طبقه : 1 آسانسور : ندارد