خرید مغازه در اهواز

خیابان دماوند

فعال دونبش با موقعیت خوب وپاخور عالی درب کرکره ای دوطرف سکوریت سرامیک تا سقف سند تکبرگ به نام مالک در ملک 4 واحده سقف هوایی ازاد دونبش خیا...

میدان سنگر

کد ملک ۷۶ مغازه ۴۰ متری با بالکن ۱۸ متری جمعا ۴۶متر متری ۳۰ میلیون

طبقه سوم

کد ملک ۷۰ مرکز خرید زیتون با دکوراسیون

طبقه اول

کد ملک ۸۷ مرکز خرید زیتون