خرید مغازه در الهیه مشهد

مغازه 115 متری در الهیه مشهد

2 ماه قبل
بلوارمجیدیه مجیدیه طبقه همکف

مغازه 120 متری در الهیه مشهد

2 ماه قبل

فروش مغازه ۱۲۰ متری مشهد - الهیه۱ کد ملک : ۱۹۰۶۷۲ مبلغ فروش : ۳۳/۵ میلیارد تومان

مغازه 40 متری در الهیه مشهد

2 ماه قبل
بلوارمحمدیه

فروش مغازه ۴۰ متری مشهد - محمدیه۲۱ کد ملک : ۱۹۰۹۳۴ مبلغ فروش : ۹۳۰ میلیون تومان

مغازه 40 متری در الهیه مشهد

2 ماه قبل
بلوارمحمدیه

فروش مغازه ۴۰ متری مشهد - محمدیه۲۱ کد ملک : ۱۹۰۹۳۴ مبلغ فروش : ۹۳۰ میلیون تومان

مغازه 170 متری در الهیه مشهد

3 ماه قبل
بلوار صادقیه طبقه همکف

مغازه 35 متری در الهیه مشهد

2 ماه قبل

فروش مغازه ۳۵ متری مشهد - الهیه کد ملک : ۱۸۹۲۶۴ مبلغ فروش : ۸۵۰ میلیون تومان

مغازه 56 متری در الهیه مشهد

2 ماه قبل
بلوار اقدسیه

فروش مغازه ۵۶ متری مشهد - اقدسیه۳۳ کد ملک : ۱۹۰۰۷۲ مبلغ فروش : ۱/۶۸ میلیارد تومان

مغازه 30 متری در الهیه مشهد

2 ماه قبل
بلوار اقدسیه

فروش مغازه ۳۰ متری مشهد - اقدسیه۵۳-مقابل حسین پور۱ کد ملک : ۱۹۰۵۰۶ مبلغ فروش : ۸۵۰ میلیون تومان

مغازه 120 متری در الهیه مشهد

2 ماه قبل

فروش مغازه ۱۲۰ متری مشهد - الهیه۱ کد ملک : ۱۹۰۶۷۲ مبلغ فروش : ۳۳/۵ میلیارد تومان

مغازه 56 متری در الهیه مشهد

3 ماه قبل
بلوار اقدسیه

فروش مغازه ۵۶ متری مشهد - اقدسیه۳۳ کد ملک : ۱۹۰۰۷۲ مبلغ فروش : ۱/۶۸ میلیارد تومان

مغازه 35 متری در الهیه مشهد

3 ماه قبل

فروش مغازه ۳۵ متری مشهد - الهیه کد ملک : ۱۸۹۲۶۴ مبلغ فروش : ۸۵۰ میلیون تومان

مغازه 33 متری در الهیه مشهد

3 ماه قبل

فروش مغازه ۳۳ متری مشهد - بین الهیه۴۰و۴۲- داخل پاساژیاس - دومین مغازه سمت راست کد ملک : ۱۸۷۱۷۹ مبلغ فروش : ۵۵۰ میلیون تومان

مغازه 187 متری در الهیه مشهد

3 ماه قبل

فروش مغازه ۱۸۷ متری مشهد - الهیه ۳ - قطعه ۶- مغازه کد ملک : ۱۸۷۱۸۰ مبلغ فروش : ۳/۵ میلیارد تومان

مغازه 270 متری در الهیه مشهد

3 ماه قبل

فروش مغازه و تجاری 270 متری مشهد، الهیه، حاشیه الهیه 3- مقابل شفای قیمت: 2٫800 میلیارد تومان متری: 10٫370 میلیون تومان

مغازه 30 متری در الهیه مشهد

3 ماه قبل
بلوار اقدسیه

فروش مغازه ۳۰ متری مشهد - اقدسیه ۵۳-مجتمع تجاری مسکونی کد ملک : ۱۸۶۸۲۴ مبلغ فروش : ۸۵۰ میلیون تومان