خرید مغازه در آذرشهر

پاساژ پور یوسف

آذرشهر - مغازه جنوبی به متراژ 16 متر مربع (فروش) فروش فوری یا معاوضه با آپارتمان در سهند جدید یا شهرک مرزداران آدرس ملک: آذر شهر خ امام پاساژ پور یو...

پاساژ پور یوسف

آذرشهر - مغازه جنوبی به متراژ 16 متر مربع (فروش) فروش فوری یا معاوضه با آپارتمان در سهند جدید یا شهرک مرزداران آدرس ملک: آذر شهر خ امام پاساژ پور یو...

پاساژ پور یوسف

آذرشهر - مغازه جنوبی به متراژ 16 متر مربع (فروش) فروش فوری یا معاوضه با آپارتمان در سهند جدید یا شهرک مرزداران آدرس ملک: آذر شهر خ امام پاساژ پور یو...