خرید سوله در گنبد کاووس

سوله 10 هکتاری در گنبدکاووس گنبد کاووس

3 ماه قبل
جاده

🐓🌏 #مرغداری ۶۰هزار تایی جمعا ۱۰هکتار زمین⚜️ 📭محدوده جاده بخش۷ ⭕️۳سالن ،۱۰ساله ،امتیازات کامل ، خونه کارگری و۱خونه اربابی،فول اتومات آلمانی،باسک...

سوله 13000 متری در میدان انقلاب گنبد کاووس

4 ماه قبل
روستای کنگور

فروش گاوداری 100راسی 13هزار متر زمین محیطی بسیار ارام و امن

سوله 10 هکتاری در گنبدکاووس گنبد کاووس

3 ماه قبل
جاده

🐓🌏 #مرغداری ۶۰هزار تایی جمعا ۱۰هکتار زمین⚜️ 📭محدوده جاده بخش۷ ⭕️۳سالن ،۱۰ساله ،امتیازات کامل ، خونه کارگری و۱خونه اربابی،فول اتومات آلمانی،باسک...

سوله 30000 متری در گنبدکاووس گنبد کاووس

4 ماه قبل
جاده بخش

🐓🌏 #مرغداری ۳۰هزار تایی ⚜️ 📭محدوده اوایل جاده بخش۷ ⭕️۱۵۰۰۰ متر دیوار کشی ، ۳سالن ۱۱۰۰متری + ۲سالن موافقت اصولی ،امتیازات ، موتور برق ، ۳خونه کا...

سوله 13000 متری در مینودشت گنبد کاووس

4 ماه قبل
کنگور کلاله