خرید سوله در ورامین

سوله 5000 متری در کلاته ورامین

4 ماه قبل

K 2631 #ورامین #کمربندی_شمالی #سالن_سوله_مغازه / ۵۰۰۰ متر زمین / پایان کار صنعتی-تجاری / ۴ دیواری / بر اصلی💰 ۱۱۰ ملیارد / ۱۵ باب مغازه / ۲ درب تری...

سوله 18200 متری در عمروآباد ورامین

4 ماه قبل

K 2628 #ورامین #دماسین #گلخانه_گل/ ۱۸۲۰۰ متر / مدارک کامل / امتیاز کامل۳فاز💰 ۷۰۰ متری/ معاوضه / ۶۵ متر بر اصلی / با محوطه و امکانات کامل

سوله 18000 متری در آبباریک ورامین

5 ماه قبل

👆👆👆👆👆 K 2621 #ورامین #ابباریک #سالن_سوله / ۱۸۰۰۰ متر / مدارک ۶ دانگ / ۴ دیواری / ۳ فاز / گلخانه / ترانس / اطاق💰 ۲.۴۰۰ م / تبرعه