خرید سوله در تربت حیدریه

سوله 2100 متری در بوری آباد تربت حیدریه

4 ماه قبل

کد ملک : 5051 عنوان : #سوله صنعتی نوع ملک : تجاری وضعیت ملک : #فروش سند : شش دانگ مبلغ : 2,700,000,000 تومان آدرس : روبرو #مزار بوری اباد توضی...

سوله 20000 متری در جاده بایگ تربت حیدریه

4 ماه قبل

کد ملک : 5073 عنوان : #سالن مرغداری نوع ملک : تجاری وضعیت ملک : #اجاره سند : شش دانگ مبلغ یا رهن : قیمت کارشناسی آدرس : 5 کیلومتری جاده #بایگ تر...

سوله 20000 متری در جاده بایگ تربت حیدریه

4 ماه قبل

کد ملک : 5073 عنوان : #سالن مرغداری نوع ملک : تجاری وضعیت ملک : #اجاره سند : شش دانگ مبلغ یا رهن : قیمت کارشناسی آدرس : 5 کیلومتری جاده #بایگ تر...

سوله 905 متری در رباط سفید تربت حیدریه

6 ماه قبل

کد ملک : 4468 عنوان : سوله و سالن تجاری نوع ملک : تجاری وضعیت ملک : فروش سند : شش دانگ مبلغ : 900,000,000 تومان آدرس : رباط سفید کنار جاده اصلی...