خرید سوله در ارومیه

۱۰ کیلومتری جاده مهاباد روبروی تالار جواهر
۳ کیلومتری جاده اشنویه