خرید زمین در سواد کوه

جاده شیرگاه به قائمشهر روستای واسکس

زمینی دو بر هر بر 45 متر بسیار خوش نقشه در بهترین مکان واسکس تو خط اصلی وزیرقیمت منطقه و فوری فروش

شیرگاه

فروش زمین با متراژ ۱۷۰۰ متر و انشعابات جلوی زمین در محیطی آرام و با قیمت متری پانصد هزار تومان ( در منطقه روستایی شیرگاه - سوادکوه شمالی ) {جهت اطلاع...

شیرگاه

فروش زمین با متراژ ۲۵۰ متر و پروانه ساخت ۱۵۰ متری دوبلکس در محیطی آرام و با قیمت متری یک میلیون تومان ( در منطقه شهری شیرگاه - سوادکوه شمالی ) تخفیف ب...

شیرگاه

فروش زمین شالیزاری با متراژ دو هزار متر با قیمت متری هشتاد هزار تومان ( در منطقه روستایی شیرگاه - سوادکوه شمالی ) {جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید}