خرید زمین در سواد كوه

فروش زمین با متراژ ۸۹۰ متر واقع در بافت و با پروانه ساخت ۱۲۰ متری با درختان مرکبات و گوجه سبز و با چشم انداز عالی در محیطی و چشم انداز عالی از جنگل و...

چشم انداز عالی و ویو جنگل و آببندان و شالیزار در محیطی آرام قیمت متری ۳۵۰ هزار تومان

واقع در بافت مسکونی ، دارای استعلام منابع طبیعی ، دارای پروانه ساخت ۲۰۰ متری ، دیوار کشی شده ، با چشم انداز عالی و بی نظیر در محیطی شهرکی قابل تفکیک...

دو بر (بر ۴۰ متر)واقع در بافت مسکونی در منطقه تهرانی نشین با چشم انداز عالی ویو جنگل و آببندان و شالیزار در محیطی آرام قیمت متری ۲۰۰ هزار تومان ق...

محدوده کیلومتر 3جاده کندلوس

واقع در بافت مسکونی ، با چشم انداز عالی و ویو جنگل در محیطی آرام و شهرکی دارای سند مادر