خرید زمین مسکونی در گرمسار

فروش زمین کد: ۱۳۶۶ ✅ پشت پمپ بنزین ناسار ✅ متراژ: ۱۷۲۰ ✅قولنامه ای معتبر ✅ حق ابه ۴۴ دقیقه ✅ قیمت: ۲۱۰ میلیون ✅ اب برق گاز ب...

فروش زمین مسکونی 187 متری

محدوده پارک دانشجو
محدوده پارک دانشجو
محدوده پارک دانشجو
محدوده پارک دانشجو

دوکله شمالی و جنوبی

سند تک برگ

سه نبش

دوکله قیمت عالی

جنوبی ساز

قطعه ۶۶۷

سرنبش

کوچه کارواش

عرض کوچه ۱۰

به ابعاد ۱۰ در ۲۰

سر نبش