خرید زمین مسکونی در کیش

میدان صدف

فروش زمین جهت ساخت مجتمع مسکونی از ۵۰۰ متر الی ۲۰۰۰۰ متر در بافت مسکونی و ساحلی ،با تراکم های مختلف ،مجوز ساخت و شرایط پرداخت اقساطی، مهلت ساخت دو و س...

زمین نوبنیاد3 400متر زمین کاربری مسکونی متری 25 میلیون کد ملک:100348

نوبنیاد ۳
نوبنیاد ۳

۱۳۰ تراکم ساخت ۲۴ ماه مهلت ساخت فروش فوری دید دریا

مسکونی

مسکونی موقعیت عالی

مسکونی موقعیت عالی

مسکونی موقعیت عالی

مسکونی موقعیت عالی