خرید زمین مسکونی در کرمانشاه

فروش فوری 240متر واقع درخیابان مصوری کوی احتشامی بر12 مناسب برای سازندگان وقابل سکونت هم مباشد دارای دو طبقه اماده تحویل است سند تک برگ

فاز2

دارای سند

زمین مسکونی 200 متری در پردیس کرمانشاه

3 ماه قبل

ابعاد ۲۰×۱۰ تخفیف پای معامله

زمین مسکونی 230 متری در پردیس کرمانشاه

3 ماه قبل

تک برگ سند با بهترین ویو

زمین مسکونی 240 متری در پردیس کرمانشاه

3 ماه قبل

سند تک برگ غیر اوقافی با مجوز ساخت

دارای موقعیت تجاری و مسکونی روبروی سه راهی با دید عالی

ابعاد ۲۷ در ۶۶ بدون قناسی

ابعاد ۲۴ در ۱۰ کوچه اول خیابان ۲۰ متری مجوز چهار طبقه گرفته شده و دارای قابلیت ۶ طبقه با پیلوت هم می باشد

نزدیک میدان دوبر خیابان اصلی ۱۸ متری با بر ۱۰ متر یک برای کوچه ۱۰ متری

زمین مسکونی 180 متری در پردیس کرمانشاه

3 ماه قبل

کوچه تخت دارای سند

زمین مسکونی 160 متری در 22بهمن کرمانشاه

3 ماه قبل
شهرک دادگستری فاز2

سنددار نزدیک دادگستری خیابان اصلی

شهرک شهرداری

دارای مجوز شناژ صفحه گذاری انجام شده دوبر شمالی غربی طراحی هر طبقه ۲ واحد

کارمندان

بر خیابان ابعاد ۱۰ در ۱۵ موقعیت تجاری مسکونی