خرید زمین مسکونی در کاشان

زمین فروش نیاسر باغشهر سند ششدانگ بدون پروانه بر شبکه 30 متری مساحت حدود 500

جاده قمصر کوچه پدیده نرسیده به آخر کوچه سمت راست وحدت کوچه شش متری سمت راست جنب زمین زینلی
ابتدای جاده دو راهی قزاآن
محله بن رود زمین واقع درنزدیک خیابان اصلی بر دوم

📌# زمین فروشی 🔸موقعیت : واقع در محله امام خمینی (روداب) 🔹 مساحت : حدود 520 متر 🔸 سند : ششدانگ 🔹بدون پروانه 💵قیمت : متری 1 میلیون

محله بنرود