خرید زمین مسکونی در پیرانشهر

املاک کاک رش

# زمین_برای_فروش🛑 کد 4025 🎇آدرس؛املاک کاک رش ☯️ مشخصات:120متر دهنه 10 ✅ موقعیت عالی؛ قطعه 207 💶قیمت؛ 3600متری (توافق) ◾️شرایط...

فرهنگیان یک

# زمین_برای_فروش🛑 کد 4044 🎇آدرس؛فرهنگیان یک ☯️ مشخصات:120متر دهنه 10 ✅ موقعیت عالی؛ دارای امتیازات کامل و سند ثبتی 💶قیمت 7میلیو...

بالا شهر

زمین_برای_فروش🛑 کد 4042 🎇آدرس؛بالا شهر ☯️ مشخصات:238متر دهنه 13 ✅ موقعیت عالی؛ بروی امتیازات کامل 💶قیمت؛1/100 هزار متری (توافق)...

# زمین_برای_فروش🛑 کد 4041 🎇آدرس؛ایثارگران ☯️ مشخصات:150متر دهنه 6/5 ✅ موقعیت عالی؛ دارای امتیازات کامل 💶قیمت؛6میلیون 500هزار متر...

حوالی قدس

# زمین_برای_فروش🛑 کد 4039 🎇آدرس؛حوالی قدس ☯️ مشخصات:408متر دهنه 17 ✅ موقعیت عالی؛ دارای امتیازات بصورت دو قطعه بفروش میرسد 💶قیمت؛...

# زمین_برای_فروش🛑 کد 4035 🎇آدرس؛واقع در کهنه لایجان ☯️ مشخصات: 1300متر دهنه دو نبش ✅ موقعیت عالی؛ بروی امتیازات 💶قیمت؛ (توافق)...

کوچه اول از 22بهمن

زمین_برای_فروش🛑 کد 4034 🎇آدرس؛قدس کوچه اول از 22بهمن ☯️ مشخصات:133متر دهنه 7 ✅ موقعیت عالی؛ مناسب ساخت ساز دارای سند وپروانه وکلیه امتیازات...

زمین مسکونی 84 متری در پیرانشهر پیرانشهر

آگهی جدید
املاک کاک رش

زمین_برای_فروش🛑 کد 4032 🎇آدرس؛املاک کاک رش ☯️ مشخصات:84متر دهنه 6 ✅ موقعیت عالی؛ مناسب ساخت ساز جدا شده قطعه 2 💶قیمت؛ 4300متری (ت...

زمین_برای_فروش🛑 کد 4023 🎇آدرس؛روستای دربکه ☯️ مشخصات:435متر ✅ موقعیت عالی؛ دارای کلیه امتیازات وسند وپروانه 💶قیمت؛ 300 میلیون (...

خیابان 16 متری جنب مسجد حضرت عمر ( آسفالت )

فروش_زمین_مسکونی ، تجاری🔶4018 ✅ آدرس: خیابان 16 متری جنب مسجد حضرت عمر ( آسفالت ) ✅مساحت: 240متر_دهنه:10متر 💰قیمت: متری 8/000/000میلیون توما...

املاک مهرفام

# زمین_برای_فروش🛑 کد 4010 🎇آدرس؛املاک مهرفام ☯️ مشخصات:123متر دهنه 8 ✅ موقعیت عالی؛ مناسب بنا بروی امتیازات 💶قیمت؛ 3800 متری (تو...

املاک یاران

# زمین_برای_فروش🛑 کد 4006 🎇آدرس؛املاک یاران ☯️ مشخصات:120متر دهنه 10 ✅ موقعیت عالی؛ مناسب بنا 💶قیمت؛ 3میلیون متری (توافق) ◾️...

زمین مسکونی 96 متری در قادر قدو پیرانشهر

آگهی جدید
ادامه قادر قدو

# زمین_برای_فروش🛑 کد 4004 🎇آدرس؛ادامه قادر قدو ☯️ مشخصات:96متر دهنه 8 ✅ موقعیت عالی؛ بروی امتیازات مناسب بنا 💶قیمت؛ 3800متری (تو...

باغ مام کریم

# زمین_برای_فروش🛑 کد 4003 🎇آدرس؛باغ مام کریم ☯️ مشخصات:132متر دهنه دو نبش ✅ موقعیت عالی؛ دارای سند وپروانه وامتیازات 💶قیمت؛ 7300م...

بالا شهر روبروی مسجد

# زمین_برای_فروش🛑 کد 3991 🎇آدرس؛بالا شهر روبروی مسجد ☯️ مشخصات:200متر دهنه 10 ✅ موقعیت عالی؛ 💶قیمت؛ 1میلیون متری (توافق) ◾️ش...