خرید زمین مسکونی در پرند

شهر جدید پرند شمال فاز سه زمینهای شرکت گاز قطعه 42110 جنوبی با قابلیت تجاری شدن بهر بلوار 38 متری جنب های سی جدید
خیابان میرداماد 3

✔ فروش زمین مسکونی سند دار در پرند ✔ 215 متری جنوبی ✔ سند تک برگ ✔ قابلیت ساخت 3 طبقه روی پیلوت ✔ واقع شده در شمال شهر پرند و نزدیک دو مجتمع تجاری...

محوطه زمین شرکت گاز