خرید زمین مسکونی در پردیس کرمانشاه

زمین مسکونی 200 متری در پردیس کرمانشاه

3 ماه قبل

ابعاد ۲۰×۱۰ تخفیف پای معامله

زمین مسکونی 230 متری در پردیس کرمانشاه

3 ماه قبل

تک برگ سند با بهترین ویو

زمین مسکونی 240 متری در پردیس کرمانشاه

3 ماه قبل

سند تک برگ غیر اوقافی با مجوز ساخت

زمین مسکونی 180 متری در پردیس کرمانشاه

3 ماه قبل

کوچه تخت دارای سند

زمین مسکونی 200 متری در پردیس کرمانشاه

3 ماه قبل

قابل معاوضه با زمین در اسلام آباد

زمین مسکونی 180 متری در پردیس کرمانشاه

3 ماه قبل

زمین تخت کوچه بدون شیب قابل معاوضه با مغازه ۲۰ متری یا آپارتمان ۸۰ متری در پردیس

زمین مسکونی 200 متری در پردیس کرمانشاه

3 ماه قبل

شهرک فرمانداری پردیس سند تک برگ غیر اوقاف بر خیابان بیست متری

زمین مسکونی 155 متری در پردیس کرمانشاه

3 ماه قبل

زمین جنوبی دو بر خاک برداری نشده

زمین مسکونی 180 متری در پردیس کرمانشاه

3 ماه قبل

کوچه کاملاً تخت بدون نیاز به خاکبرداری جنوبی

زمین مسکونی 200 متری در پردیس کرمانشاه

3 ماه قبل

زمین مسکونی 175 متری در پردیس کرمانشاه

3 ماه قبل

بیست متری سوم روبروی جایگاه CNG

زمین مسکونی 200 متری در پردیس کرمانشاه

3 ماه قبل

زمین دو بر در بلوار بیست متری

زمین مسکونی 200 متری در پردیس کرمانشاه

3 ماه قبل

جنوبی دوبر

زمین مسکونی 200 متری در پردیس کرمانشاه

3 ماه قبل

زمین مسکونی 180 متری در پردیس کرمانشاه

3 ماه قبل

دارای مجوز ساخت دو طبقه