خرید زمین مسکونی در نجف آباد

سلام زمین جنوبی. ۱۳۵متری پا اسفالت قولنامه ولی پروانه دو طبقه دارد ابعاد عالی ۷.۲۰×۱۸.۸۰ با درب پا امتیاز الان بسازید قیمت ۵۲۱تومن ادرس...

زمین دوپلاک ۸۳متری پا ساخت و با مجوز. اولی صالح اباد شمالی محله ابشار ۲۱۳تومن دومی ازادگان زیر فاز ۴ بعد رازی جنوبی ۱۶۵تومن.

زمین شمالی ۱۰۴ متری اخر بن بست ابعاد ۶.۶۰×۱۶ قولنامه ای. کوچه ۶متری قیمت ۲۱۰ تومن ادرس شهرک ازادگان بعد فلکه عطار داخل خاکی کوچه دوم دست چ...

زمین ۱۸۱متری جنوبی دونبش قولنامه ای. ابعاد ۱۰.۷۰×۱۷ دو غلاف کوچه ۸ متری اسفالت. پا امتیاز محله بومی صالح اباد کوچه قیصرنیا. معاوصه با منزل...

زمین شمالی ۱۱۲متری سند مشا ابعاد ۸.۵×۱۴ قیمت متری ۵و نیم ادرس نجف اباد خیابان معرفت اخر خیابان دست چپ بعد کوچه خیری کوچه سلیمانی کوچه اس...

زمین جنوبی ۱۱۹ متری کوچه ۱۰متری پا امتیاز. بر ۸.۵ قولنامه ای. قیمت ۲۹۷تومن متری دو پنصد ادرس صالح اباد کوچه قیصر نیا اخرین تیر برق.

زمین سه بر سند مشاع ۱۵ تومن بابت شهر داری. پروانه ساخت. ۸۵متر بر ۶.۶۰ شمالی جنوبی شرقی. قیمت بدون هزینه شهرداری ۳۰۰ملیون ادرس نجف اباد خی...

زمین ۱۰۰متری شمالی کوچه دو سر باز به خیابان های ۱۶متری قولنامه ای. ۸×۱۳ فروش نقدی یا معاوصه با زمین و منزل کوچیک در صالح اباد سرامد قابل پرداخ...

زمین ۱۰۰متری شمالی قولنامه ای کوچه ده متری ادرس امیر اباد چمران قیمت ۲۵۰ تومن

زمین شمالی ۱۰۰متری ۸×۱۳ کوچه ۸متری قولنامه ای ادرس صالح اباد اخر کوچه مقداد فروش توافقی. ۱۰۷متر جنوبی کوچه ۸ متری شهرک ازادگان فاز ۴...

زمین شمالی ۲۱۶متری چهار دیواری سند ۶ دنگ و پروانه کوچه ۸ متر اسفالت موقیت بینظیر و عالی. ابعادش حرف نداره ۹×۲۴ ادرس شهرک ازادگان فاز ۴ خ...

زمین جنوبی ۲۱۶متری سند و پروانه ابعاد عالی ۹×۲۴ قیمت متری ۳۲۰۰ملیون ادرس شهرک ازادگان فاز ۴ خیابان رازی ۱۳

زمین شمالی ۴۷۰ متری سند مشا وکالت بر ۱۰ بصورت قولنامه ای قابل فروشه ادرس امیر اباد خ مفتح زیر فی کارشناسی ۵۲۰ تومن نقدا ۴۸۰ تومن بازم تخفیف...

زمین بر خیابان ده متری ۷۵ متری برق نزدیکشه دور و بر در حال ساخت رو به پیشرفت غربی قولنامه ای عالی برا تجاری مسکونی قیمت فقط ۱۷۰ ملیون

زمین جنوبی ۱۱۹متری ابعاد عالی ۷.۲۵×۱۶.۵۰ به کوچه ۸ متری ادرس صالح اباد. کوچه حسینی قیمت کارشناسی ۲۶۳تومن فروش نقدی تخفیف شب عید به مبلغ ۲۲۰...