خرید زمین مسکونی در مهرشهر

قابل تهاتر تا هفتاد درصد با مسکونی آپارتمان

زمین مسکونی 1000 متری در فاز 2 مهرشهر

آگهی جدید
مهرشهر-فاز 2

. 🔹۱۰۰۰متر زمین . 📍فاز ٢ مهرشهر . 🛣ورودى از #چهارباندى . 🔹موقعیت ملک: جنوبى . 🔹بر ملک : ٢٥ متر . 🔹طول ملک : ٤٠ متر . 🔹وضعیت بنا : ندارد...

زمین مسکونی 900 متری در فاز1 مهرشهر

آگهی جدید
مهرشهر-فاز 1

🏡۹۰۰متر زمین . 📍 #فاز_١_مهرشهر . 🔹خیابان ورودى از #چهارباندى_مهرشهر . 🔹بر ملك : ١٥ متر . 🔹طول ملك : ٦٠ متر . 🔹موقعیت ملك : شمالى . 🔹عرض گذ...

کوی مهر قطعه 6000متری لوکیشن بینظیر اکازیون سال

خیابان بوستان
قطعه 215

فاز 1 زمین 900متری 24میلیارد

مهرشهر کوی مهر
۴باغ

۹۰۰متر زمین بابحر ۱۵ در ۶۰ بهترین جای ۴باغ ۷۰۲متر جواز ساخت با ارتفاع ۴متر سند تک برگ ۵۰درصد

مشارکت - مهرشهر ۵۰۰۰ متر بر۵۰ کوی مهر شمالی ، تک مالک جواز ۳۵ درصد پرداخت شده سهم مالک + جواز ۲۵ درصد حدود ۵ میلیارد سهم سازنده در کل ۶۰ درصد...

خرید - مشارکت مهرشهر ۱۴۰۰ متر فاز ۲ تک مالک ۴ طبقه ۶۰ درصد میشه گرفت ۲ دانگ خرید ۱۲ میلیارد