خرید زمین مسکونی در ملارد

خ اصلی ویلا دشت

فروش فوری #ملک واقعا طلاس # #خ اصلی ویلا دشت# # زمین # ۷۲۳ متر سند شیش دانگ ۲۱ متر بر بافت مسکونی آماده ساخت قیمت با تخفیف ۲/۱...

نگارستان 2

فوری فروش ملک واقعا طلاس #زمین ۹۰۰ متری ملارد ویلایی شمالی نگارستان ۲ از بر بلوار قطعه ۳ سند شیش دانگ عرصه عیان بر ۱۶ متر قیمت متری...

🏡 2590 متری منطقه ویلادشت -------------------------------- ⏺ چهار دیواری قانونی ⏺ سند دار ⏺ آب. برق. گاز بالاسر ملک

فروش زمین متراژ ۴۰۰ متر عرصه و عیان دارای سند تک برگی اماده انتقال سند بنام خریدار واقع در ملارد جنب مسکن مهر