خرید زمین مسکونی در قم

زمین زمین 420متر واقع در بلوار امین ک.... 21متر بر سند ششدانگ قیمت اعلامی فروشنده 7/700متری 🏡بااملاک اندیشه برتربه وسعت یک شهر بروز معامله ک...

🏫 #زمین مسکونی #فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 4میلیارد600 میلیون تومان جهت: جنوبی 📍 محدوده #صفاییه سند: آستانه 📏 مساحت: 330 متر مربع...

میدان مرجعیت , بلوار جمهوری اسلامی

🏫 #زمین مسکونی #فروش 💵 قیمت فروش: 1میلیارد300 میلیون تومان جهت: شمالی 📍 محدوده #جمهوری میدان مرجعیت سند: شش دانگ 📏 مساحت: 150 متر مربع 📏 ت...

🏫 #زمین مسکونی #فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 1میلیارد400 میلیون تومان 📍 محدوده #دورشهر سند: شش دانگ سال ساخت: 1300 سال ساخت 📏 مساحت: 1...

بلوار جمهوری اسلامی

🏫 #زمین مسکونی #فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 1میلیارد200 میلیون تومان جهت: شمالی 📍 محدوده #جمهوری سند: شش دانگ 📏 مساحت: 190 متر مربع...

زمین به متراژ 645 متر( 10×5\ 64 ) واقع در روستای توریستی میم بحر جاده سمت رستوران باغ فردوس بعد از ویلاهای ساخته شده نرسیده به کوچه ی مرغداری قدیم...

لقمان

زمین 1050متری سه بر ✅خ لقمان م دانیال ✅21*50بر ✅سندششدانگ باکاریری تجاری مسکونی ✅100%بنا 💸متری 12میلیون تومان

زمین بدون توافق ✅بلوارشهیدکریمی ک 36 ✅100متر سند قطعی 💸250میلیون تومان. تخفیف پای معامله

زمین ✅✅ ✅بر خیابان جمهوری ✅500متر دونبش ✅20متر خ اصلی 25متر بر 10متری 💸متری 11میلیون

معلم

زمین ✅بدون پروانه ✅600متری ✅بر 28متر ✅سندقطعی ✅بر خیابان معلم میدان بسیج 💸متری 8/200

خیابان حیدریان کوچه 16

#زمین_فروشی #کلهری خیابان شهید حیدریان 📏 ۱۵۴ متر 🌎 جنوبی 📄 با پروانه دو طبقه 👌 کوچه ۲۰ متری 📜 سند مشاع 🔄 معاوضه با خانه دو طبقه 💰 ۶۵۰ میلیون...

#زمین_فروشی #جاده_جنت_آباد 📏 ۸۰ متر 📜 سند قولنامه 🔄 معاوضه با ماشین 💰 ۸۰ میلیون #کد۲۰۴

#زمین_فروشی #نوبهار ▪️▪️▪️▪️ 📏 ۱۵۰ متر 🌎 سه بر 📄 با توافق شهرداری 👌 بر کوچه ۵ و ۶ متری 📜 سند مشاع 💰۲۳۰ میلیون #کد۲۰۳

#فروش #زمین #۱۵خرداد ▪️▪️▪️▪️ 📏 ۶۸ متر ۲/۵ متر بر 🌎 جنوبی 📄 با پروانه دو طبقه 👌 کوچه ۶ متری 📜 سند مشاع تک برگ 🔄 معاوضه ملک 💰 ۲۷۰ میلیون

30 متری قائم ، کوچه 9/1