خرید زمین مسکونی در قرچک

🔴فروش زمین 120 متر زمین مسکونی داخل قرچک روستای ولی اباد شمالی سرانه پرداخت شده سند قولنامه ای متری ۲/۵۰۰/۰۰۰