خرید زمین مسکونی در فردوس تهران

فردوس شرقی

۳۰۰ متر جنوبی بر ۱۰ گذر ۱۰ بلوار فردوس شرق ، گلستان شمالی ، مسکونی کلنگی قیمت روز متری ۱۱۰ م نوساز قیمت روز متری ۵۵ تا ۶۰ م متری ۹۰ م شرایط پردا...