خرید زمین مسکونی در شیراز

قبل از میدان صنایع کوچه زوج شرقی - غربی درب از حیاط سند اوقافی قیمت : متری 20.000.000 تومان

کرونی
فاز 2

# *فروش* #مسکونی 🏘یک قطعه زمین مسکونی 🔴درب:حیاط 📐به متراژ :۲۵۰مترمربع 💵قیمت: ۲۰۰ میلیون تومان تحویل : فوری 🏚واقع در: # *خرامه پشت بیم...

# *فروش* #مسکونی 🏘دو قطعه زمین مسکونی 🔴درب:حیاط 📐به متراژ :۲۵۰مترمربع 💵قیمت: هر قطعه ۱۹۵ میلیون تومان تحویل : فوری 🏚واقع در: # *خرامه...

# *فروش* #مسکونی 🏘یک قطعه زمین مسکونی 🔴درب:حال 👈دارای کرسی شنارژی و مجوز ساخت 📐به متراژ :۲۰۰مترمربع 💵قیمت: توافقی *(ضمنا با منزل طبقه دوم...

# *فروش* #مسکونی 🏘یک قطعه زمین مسکونی 🔴درب:حیاط 📐به متراژ :۳۰۰مترمربع 💵قیمت: توافقی(ضمنا با منزل فاز چه شنارژی و غیر شنارژی معاوضه می گرددا...

فاز 1
محدوده گلدشت حافظ

فروش یک قطعه زمین مسکونی متراژ 210 عرض 12 ضابطه m3 درب از ساختمان تسویه کامل سهم خدمات سند تک برگ شخصی قیمت : متری 16.000.000 تومان تخفیف...

عرض 13 متر دوبر کوچه ضابطه m4 9 واحدی بدون بدهی قیمت : متری 17.000.000 تومان

احمد آباد