خرید زمین مسکونی در شهرک آزادی اردبیل

بر خیابان اصلی

بر ملک ۱۱.۸۰ مسکونی ۵۰_۵۰ تجاری ۵۰_۵۰ ۶ طبقه ساخت میده پروانه ساخت رایگان ۲۵۰۰ میلیارد بلاعوض

برای اطلاعات از ادرس ملک مورد نظر به املاک مراجعه کنید بر ملک ۲۰ متر نبش داخل شهر شرایط عاای مسکونی ۵۰_ ۵۰ تجاری ۵۰_۵۰ بلا عوض -۲۵۰۰میلیارد...

بر ملک ۱۷ متر مناسب برای ساخت و ساز