خرید زمین مسکونی در شهرصدرا

پارسه

فروش زمین صدرا فاز ۲ ، پارسه ۲۰۰ متری موقعیت مکانی عالی جهت ساخت و سرمایه گذاری ۱/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

روستای قلات

فروش زمین قلات ۷۵۰ متر ورودی روستای قلات ۵۰ متر پایین تر از رستوران شاندیز سند تک برگ امکان ساخت مسکونی و تجاری انشعاب اب و برق متری ۸ میلیون