خرید زمین مسکونی در شاهرود

فروشی 📌نوع ملک : زمین 📌متراژ : 180 متر 📬آدرس : خیابان کمیل 📌سند : ملکی 📌بر: 11 متر 📌شمالی- بر خیابان 20متری 🏦قیمت : 540 میلیون 📌کد ملک...

خیابان شهربانی

✅ فروشی 📌نوع ملک : زمین مسکونی 📌متراژ کل زمین: 160 متر 📬آدرس : خ شهربانی شرقی 📌 سند: ملکی 📌جهت: شمالی 💫🏦قیمت :640میلیون 📌کد ملک : 1833

✅ فروشی 📌نوع ملک : زمین مسکونی 📌متراژ کل زمین: 254 متر 📬آدرس : خ جانبازان 📌سند : ملکی 📌 بر8 🏦قیمت : ——— 📌کد ملک : 1763

خیابان شهربانی

✅ فروشی 📌نوع ملک : زمین مسکونی 📌متراژ کل زمین: 260 متر 📌به ابعاد: 12/85 در 21 📬آدرس : خ شهربانی شرقی (نیستان) 📌 سند: ملکی 📌جهت: شمالی 💫🏦قیم...

✅ فروشی 📌نوع ملک : زمین مسکونی 📌متراژ : 210 متری ، 📬آدرس : منطقه گلها 📌سند : ملکی سند 6دانگ- شمالی ساز 🏦قیمت : 798میلیون 📌کد ملک : 1693

فروشی 📌نوع ملک : زمین مسکونی 📌متراژ : 290 متری ، 📬آدرس : اتوبان بین بیمارستان امام حسین و میدان حسینی 📌سند : ملکی 📌جهت ملک : جنوبی غربی 🏦قی...

✅فروشی 📌نوع ملک : زمین مسکونی 📌متراژ : 188 متری ، 📬آدرس :منطقه جوادیه 📌سند : 6دانگ 📌جهت: شمالی 🖍 بر16متر- دارای پروانه ساخت 🏦قیمت : 470 میل...

✅فروشی 📌نوع ملک : زمین مسکونی 📌متراژ : 317 متری ، 📬آدرس : خ ساحلی شمالی 📌سند : 6دانگ 🏦قیمت : 1/427 📌کد ملک : 1758

فروشی 📌نوع ملک : زمین مسکونی 📌متراژ کل زمین: 310 متر 📬آدرس : خ غفاری 📌 سند: ملکی 📌بر12متر - 🏦قیمت : 2/100 📌کد ملک : 1848

✅ فروشی 📌نوع ملک : زمین 📌متراژ کل زمین: 209 متر 📬آدرس : منطقه جوادیه 📌 سند: ملکی 📌بر9متر -شمالی 💫🏦قیمت : 600میلیون 📌کد ملک : 1846

خیابان شهربانی

✅ فروشی 📌نوع ملک : زمین مسکونی 📌متراژ کل زمین: 228 متر 📬آدرس : خ شهربانی شرقی 📌 سند: ملکی 📌بر9متر -شمالی 💫🏦قیمت : 1/824میلیارد 📌کد ملک : 1832

شهربانی شرقی کوچه جنب میدان جانبازان

فروشی 📌نوع ملک : مسکونی 📌متراژکل زمین : 315 متری ، شمالی با بر 10 📬آدرس : خ شهربانی شرقی 📌سند : ملکی 📌جهت ملک : شمالی 🏦قیمت :2/475میلیارد.

شاهرود خ جانبازان جنب ابوذر

✅ فروشی 📌نوع ملک : زمین مسکونی 📌متراژ : 237 متری ، 📬آدرس : خ جانبازان ابوذر 📌سند : ملکی 🏦قیمت :711م

شاهرود خ جانبازان جنب ابوذر

فروشی 📌نوع ملک : زمین 📌متراژ : 212 متری ، 📬آدرس : خ جانبازان 📌سند : ملکی 📌جهت ملک :دو نبش امکانات : بر خیابان 14متری و 10متری 🏦قیمت :1...

خیابان گلبرگ

✅ فروشی 📌نوع ملک : زمین مسکونی 📌متراژ : 215 متری ، 📬آدرس :منطقه گلبرگ 📌سند : قولنامه 📌جهت ملک : شمالی 🏦قیمت : 800میلیون تومان 📌کد ملک : 1...