خرید زمین مسکونی در سمنان

جنب هتل پاسارگاد

ساعت تماس به جز ایام تعطیلات : 12-10 صبح و20 -18 بعد از ظهر به پیامک پاسخ داده نمیشود.

میدان فدایی خیابان رضوان

سه طبقه نقشه و جواز، پول پرداخت شده دارد. ساعت تماس به جز ایام تعطیلات : 12-10 صبح و20 -18 بعد از ظهر به پیامک پاسخ داده نمیشود.

زمین های منابع طبیعی
باهنر 8

موقعیت: سه نبش قابلیت ساخت تا 3 طبقه

#فروش_زمین_مسکونی قیمت 1/350 🛣 خ باهنر ☀️با نقشه و جواز کامل ☀️موقعیت عالی 305متر قابلیت ساخت 6واحد و وام #خوش...

#فروش_زمین_مسکونی #بزرگ_متراژ 🛣 خ باهنر ☀️با نقشه و جواز کامل ☀️موقعیت عالی ☀️جنوبی ☀️۱۹۰۰ متر 💰قیمت : متری...

پشت مجتمع هدیش پشت بلوار ۳۰ متری

#فروش_زمین_مسکونی 🛣 پشت مجتمع هدیش ☀️پشت بلوار ۳۰ متری ☀️بر : ۱۲ متر ☀️موقعیت عالی ☀️شمالی ☀️۲۸۰ متر ✅ قابل...

خ بسیج

#فروش_زمین_شهمیرزاد 🛣 شهمیرزاد...خ بسیج 🏡 بهترین نقطه شهمیرزاد 🔅 ۱۲۰۰ متر زمین 📐 دو نبش جنوبی ( کوچه دنج و خلوت ) ✅ دار...

دربند

# فروش_زمین 🛣 دربند شهمیرزاد 📐 متراژ: ۴۰۰ ☀️سند ۶ دانگ 💵قیمت : ۱ میلیارد

پشت مجتمع هدیش

فروش زمین مسکونی 280متری شمالی قیمت 2/600/000/000 قابلیت ساخت 4طبقه مدیران پشت مجتمع هدیش

پشت هدیش

زمین مسکونی پشت هدیش ۲۲۰ متر شمالی با جواز قیمت2/800

پشت هدیش

زمین مسکونی پشت هدیش ۲۸۰ متر شمالی قیمت2/650

حوالی بلوار بوستان

زمین مسکونی گلستان حوالی بلوار بوستان ۲۳۱ متر قیمت2/500

زمین مسکونی گلشهر ....۳۰۰ متر جنوبی قیمت4/800

زمین مسکونی کوی فلسطین....۲۲۰ متر جنوبی قیمت3/800