خرید زمین مسکونی در رودبار

فروش زمین در ییلاقات جنت روبار 200متر متر زمین خوش قواره چهارگوش در بهشت ایران، رامسر. در ییلاق دره دم. محور جنت رودبار دارای کاربری مسکونی. سند...