خرید زمین مسکونی در رشت

فوری

گیلان خشکبیجار ❤️کد : 542.m.hosei ❤️ زمین:674 متر بنا: ندارد امکانات:اب شهر ،برق گاز وضعیت:کاربری مسکونی موقعیت:شهری فاصله بادریا: 8 km قیمت:...

فوری
لشت نشا، فخراباد

گیلان لشت نشا، فخراباد ❤️کد:544.ali.gol ❤️ زمین: 350 متر بنا: ندارد امکانات:اب برق گاز دیوارکشی موقعیت:شهرکی وضعیت:زمین کاربری مسکونی فاصله ب...

۴۰۱متر جاده رشت به فومن پسیخوان مدارک کامل

ویژه

گیلان خشکبیجار بلوار ساحل ❤️کد:508.h.del❤️ زمین:882 m بنا:ندارد امکانات:جاده ماشین رو،برق گاز روی زمین موقعیت:محلی وضعیت:داخل طرح هادی روستا فا...

زمین با متراژ ۵۴۱ متر در منطقه رشت (شناسه :۷)

لاهیجان به سمت رشت .

33/000 متر سند دفترچه ای 7/000 نسق مادر . زمین دو بر بر اصلی اتوبان زمین 200 متر بر فرعی نزذیک 70 متر کوچه فرعی 8 متری موقعیت زمین...

ویژه

گیلان خمام ❤️کد:515.F.Pars ❤️ زمین:800 بنا:ندارد موقعیت:براسفالت اصلی وضعیت:زمین تجاری مسکونی امکانات:فول .قابل تفکیک.دیوارکشی فاصله باشهر:3 k...

ویژه

گیلان خشکبیجار ❤️کد:532.F.H.❤️ زمین:350 بنا:ندارد امکانات:اب برق گاز روی زمین، مجوز ساخت دیوارکشی ،کاربری مسکونی موقعیت:روبروی گردشگری تی تی ناز...

موقعیت مکانی بسیار عالی ابتدای ضیابری 2 با متراژ 75 متر بر اصلی 7 متر / بر کوچه 13متر دارای سند مالکیت

زمین با متراژی کمیاب حدود به 85 متر زیربنا زمین سه بر ملک به صورت نسق میباشد

زمین با مساحت حدود به 300 متر به همراه 24 متر مغازه دارای 10 متر بر / سند منگوله دار

کوی عرفان

موقعیت مکانی بسیار خوب دو پلاک با متراژهای 227 و 247 تمام انشعابات سر زمین بر بیش از 10 متر / زمین دو کله دارای سند مالکیت

زمین با متراژ ۱۷۵ متر در منطقه رشت

زمین با متراژ ۶۶۴ متر در منطقه رشت

زمین با متراژ ۲۵۱ متر در منطقه رشت