خرید زمین مسکونی در جویبار

کد ۸۱۵ مسکونی تجاری سند دستدارمی

شهرک سپاه

🏙 فروش زمین مسکونی 📝 توضیحات ملک⬇️ 📐 به مساحت ۲۲۰متر ↔️ با ۱۱ متر دهنه 🛣 کوچه ۸ متری 🏙 کاربری مسکونی ⚡ انشعابات پای ملک 📋...

🏡فروش زمین مسکونی با قیمت مناسب 📝 توضیحات ملک⬇️ 📐 به مساحت ۲۰۵متر ↔️ با ۴ متر دهنه 🛣 کوچه آسفالت و۱۰ متری 🏙 کاربری مسکونی ⚡ ا...

⭐ فروش زمین 🔴 ۲۱۰ متر عرصه 🔴 ۱۶۰ متر بنا 🔴اسکلت بتنی و پی ریزی شده ۴ طبقه 🔴 کوچه ۱۲ متری 🔴 انشعابات کنار زمین 🔴 منطقه در حال رشد و توسعه ➖ قی...

جاده جویبار به قائم شهر

🏡فروش زمین روستایی 📝 توضیحات ملک⬇️ 📐 به مساحت ۱۱۰۰متر ↔️ با ۲۲متر دهنه 🛣 برخیابان اصلی 🏙 کاربری مسکونی 🏕 داخل بافت روستا ✅...

خیابان دادگستری

سند ۱۴ متر دهنه اب برق گاز

سراجکلا

۳ نبش موقعیت عالی

میدان امام کوی ولایت

۱۰ متر دهنه کوچه ۶ متری جهت ساخت

اب برق گاز کنار زمین ابعاد ۱۰ در ۲۰

۱۷ در ۹ مناسب برای ساخت و ساز دور دیوار

بلوار منتظری

کد ۷۶۵ سند دستدارمی داخل بافت تجاری مسکونی

میدان امام کوی ولایت

۱۰ متر دهنه

میدان معلم

🚦فروش زمین با قیمت عالی 📝 توضیحات ملک⬇️ 📐 به مساحت ۱۷۰متر ↔️ با ۱۰ متر دهنه 🛣 کوچه ۸متری 🏙 کاربری آموزشی 🧾 حق تفکیک پرداخت شد...