خرید زمین مسکونی در بینالود

قطعه 6،بلوک r7،از قطعات شرکت تعاونی لشکر 77

شهر جدید بینالود - زمین مسکونی دو نبش به متراژ 280 متر مربع (فروش) 280 متر زمین مسکونی از قطعات لشکر 77 دو نبش شمالا 10متر به خیابان جنوبا 10 متر به...