خرید زمین مسکونی در بیرجند

📙 فروش زمین 📙 🏠 آدرس : (شهرک غرب) ✅ متراژ زمین : 160 متر ✅ ابعاد زمین : 20*8 ✅ عرض معبر : 10 ✅ نوع کاربری : مسکونی ✅ توضیحات : میلان زیر 3...

📙 فروش زمین موسوی 📙 🏠 آدرس : زمین های موسوی (شهرک غرب) ✅ متراژ زمین : 160 متر ✅ ابعاد زمین : 20*8 ✅ عرض معبر : 20 و 20 ✅ نوع کاربری : مسک...

🏠 ١ قطعه زمین مسکونی فروشی ٢٠٠متر 🏠 ٢٠٠ متر ١٠ در ٢٠ امیر کبیر سند ازاد ملکی مسکونی 💰قیمت: تماس

🏠 ١ قطعه زمین مسکونی فروشی ٢٣٦ متر ٣ نبش🏠 ٢٣٦ متر ٣ نبش ١٠ در ٢٤ سند ازاد ملکی مسکونی پونه... 💰قیمت: تماس 🏠آدرس :بلوار غفاری.

📙 فروش زمین موسوی 📙 🏠 آدرس : زمین های موسوی (شهرک غرب) ✅ متراژ زمین : 160 متر ✅ ابعاد زمین : 20*8 ✅ عرض معبر : 10 ✅ نوع کاربری : مسکونی...

ظفر اردیبهشت

🏠 زمین مسکونی فروشی 🏠 ٢٢٠ متر اردیبهشت 💰قیمت: تماس

🏠زمین مسکونی فروشی 🏠 ٢٩٢ متر بهمن 💰قیمت: تماس

🏠۱ قطعه زمین مشاع فروشی ٥٠٠ متری سند دار.بلوار ناصری.🏠 💰قیمت: تماس

🏠۱ قطعه زمین فروشی ٤٠٨ متری ارتش🏠 ✔️قرارداد شرکت ✔️اخر ملاصدرا ضلع شرقی دانشگاه 💰قیمت: تماس

📙 فروش زمین موسوی حاشیه 15 متری 📙 🏠 آدرس : زمین های موسوی (شهرک غرب) ✅ متراژ زمین : 160 متر ✅ ابعاد زمین : 20*8 ✅ عرض معبر : 15 ✅ نوع کار...

📙 فروش زمین موسوی حاشیه 20 متری 📙 🏠 آدرس : زمین های موسوی (روبه روی چهارشنبه بازار ) ✅ متراژ زمین : 160 متر ✅ ابعاد زمین : 20*8 ✅ عرض معبر...

📙 فروش زمین 📙 کدملک : 817 🏠 آدرس : خیابان 17 شهریور 24 ✅ متراژ زمین : 340 متر ✅ نوع کاربری : مسکونی ✅ توضیحات : شرقی 💰 قیمت : 760 میل...

🏠۱ قطعه زمین فروشی ٤٠٠ متری صدا و سیما🏠 ✔️سند ٦ دانگ مشاع جنب صدا و سیما موقعیت عالی 💰قیمت: تماس

🏠۱ قطعه زمین فروشی ٤٠٠ متری صدا و سیما🏠 مشاع حدفاصل صدا و سیما و اطلاعات موقعیت عالی 💰قیمت: تماس

📙 فروش زمین موسوی 📙 🏠 آدرس : زمین های موسوی (روبه روی چهارشنبه بازار ) ✅ متراژ زمین : 157 متر ✅ ابعاد زمین : 17.5*9 ✅ عرض معبر : 10 ✅ نوع...