خرید زمین مسکونی در بندرانزلی

ویژه

فروش فوری زمین مسکونی 200 متری

کد123 :نوع : #زمین آدرس: #منطقه_آزاد_انزلی ، لیجارکی :متراژ: 300 متر :دور دیوار 🇮🇷قیمت 360 میلیون تومان🇮🇷

متراژ زمین: 2000 موقعیت: انزلی

فروش زمین 240 متری 2 کله در بهترین موقعیت مکانی خیابان معلم بلوار 30متری فوق العاده عالی برای ساخت داراس مجوز ساخت حداقل 4/5 طبقه قیمت این محل متر...

کد۱۰۵ ۴۰۰۰مترزمین دارای سند مالکیت نزدیک مرداب انزلی متری ۵۰۰هزارتومان

کد227 :نوع: #زمین :آدرس: #منطقه_آزاد_انزلی ، گورابجیرصحرا :متراژ: 11350 متر :فاصله تا بلوار حدود 150 متر 🇮🇷قیمت 2.270.000.000 تومان

کد204 :نوع: #زمین :آدرس: #بندرانزلی ، طالب آباد :متراژ: 11340 متر بر جاده اصلی و با کاربری تجاری و مسکونی 🇮🇷قیمت 17.010.000.000 تومان🇮🇷

کد198 :نوع : #زمین :آدرس : #منطقه_آزاد_انزلی ، حسن رود :متراژ : 1200 متر 🇮🇷قیمت 420 میلیون تومان🇮🇷

کد196 :نوع : #زمین :آدرس : #منطقه_آزاد_انزلی ، حسن رود :متراژ : 4000 متر :دارای نسق 🇮🇷قیمت 1.200.000.000 تومان🇮🇷

کد192 :نوع : #زمین :آدرس : #منطقه_آزاد_انزلی ، حسن رود :متراژ : 750 متر :دور دیوار، با بر 43 متر 🇮🇷قیمت 340 میلیون تومان🇮🇷

کد189 :نوع : #زمین :آدرس : #منطقه_آزاد_انزلی ، حسن رود :متراژ : 6000 متر :با کاربری مسکونی دارای نسق 🇮🇷قیمت 1.620.000.000 تومان🇮🇷

کد187 :نوع : #زمین :آدرس : #منطقه_آزاد_انزلی ، حسن رود :متراژ : 4000 متر :دور دیوار و با پروانه ساخت :دارای نسق 🇮🇷قیمت 1.200.000.000 تومان🇮🇷

کد155 :نوع: #زمین :آدرس: #منطقه_آزاد_انزلی ، حسن رود :متراژ : 7870 متر :بر جاده اصلی با بر 40 متر :دارای سند مالکیت 🇮🇷قیمت 7.100.000.000 تومان🇮...

کد154 :نوع: #زمین :آدرس: #بندرانزلی ، طالب آباد :متراژ : 14500 متر :دارای سه بر و بر اصلی 72 متر :دارای سند مالکیت 🇮🇷قیمت 17.400.000.000 تومان🇮...