خرید زمین مسکونی در بندرانزلی

زمین مسکونی 480 متری در بشمن بندرانزلی

آگهی جدید
گیلان-بندرانزلی بشمن

➕فروش زمین۴۸۰متری ➕کاربری مسکونی ➕زمین دو بر ➕سند تک برگ —————— ✔️قیمت قابل مذاکره می باشد.

گیلان-بندرانزلی خیابان پاسداران

➕فروش زمین۵۰۰متری ➕دو طرف دیوار شده ➕سند منگوله دار ➕ابعاد۲۰در۲۵ ➕کیلومتر دوم ➕بر سوم از خیابان سمت مسکونی —————— ✔️قیمت قابل مذاکره می باشد.

گیلان-بندرانزلی خیابان نوغان

➕ فروش زمین۹۵۰متری ➕دارای دو سند منگوله دار ➕دوردیوار شده ➕کاربری تجاری مسکونی ➕۴۰متر بر ———————————- ✔️قیمت قابل مذاکره می باشد.

گیلان-بندرانزلی عباس آباد

➕ فروش زمین۳۳۶متری ➕۲بر ➕سند تک برگ ➕دوردیوار شده ➕کاربری مسکونی ➕۱۸متر بر ———————————- ✔️قیمت قابل مذاکره می باشد.

زمین مسکونی 230 متری در غازیان بندرانزلی

آگهی جدید
گیلان-بندرانزلی غازیان بلوار اطبا

➕فروش زمین۲۳۰متری ➕بر پنجم از جاده سمت دریا ➕زمین دو بر ➕سند منگوله دار ➕۱۲/۵متر بر —————— ✔️قیمت قابل مذاکره می باشد.

بندر انزلی.کلویر

فروش زمین۳۱۷متری ➕کوچه۶متری ➕۱۰متر بر ➕سند تک برگ ➕دوردیوار شده ➕کاربری مسکونی

بندر انزلی.خیابان پاسداران

فروش زمین۱۰۰۰متری ➕دو قطعه۵۰۰متری ➕بر اول و دوم از جاده سمت دریا ➕سند شاهنشاهی ➕دوردیوار شده

بندر انزلی.خیابان پرستار

فروش زمین۲۶۰متری ➕سند تک برگ ➕۸متر بر ➕کاربری مسکونی ➕۲طرف دیوار شده قیمت قابل مذاکره

بندر انزلی.خیابان همایون

فروش زمین۹۴۰متری ➕سند منگوله دار ➕کاربری مسکونی ➕۱۶متر بر ➕دور دیوار شده قیمت قابل مذاکره

بندر انزلی.خیابان همایون

فروش زمین۱۲۲۰متری ➕سند منگوله دار ➕کاربری مسکونی ➕۱۶متر بر ➕دور دیوار شده ➕۳بر قیمت قابل مذاکره

بندر انزلی.خیابان مطهری

فروش زمین۲۶۲متری ➕دارای۱۵۰متر بنای کلنگی ➕سند تک برگ ➕کاربری مسکونی ➕۸متر بر ➕دور دیوار شده

بندر انزلی.خیابان پاسداران

فروش زمین۲۵۳متری ➕دارای۶۰متر سوئیت ➕سند منگوله دار ➕کاربری مسکونی ➕۱۶متر بر ➕دو بر ➕ابعاد زمین۱۶در۱۵/۵ ➕دور دیوار شده قیمت قابل مذاکره

بندر انزلی.کوی واحدی

فروش زمین۲۲۶متری ➕سند تک برگ ➕کاربری مسکونی ➕۱۷متر بر ➕دو بر

بندر انزلی.خیابان پاسداران

فروش زمین۵۰۰متری ➕سند منگوله دار ➕دور دیوار شده ➕کیلومتر چهارم ➕براول خیابان از سمت دریا ➕۲بر

بندر انزلی.خیابان مطهری

فروش زمین ۴۸۵ متری ➕فروش ملک (عرصه و اعیان)به متراژ ۴۸۵متر مربع ➕سند تک برگ ➕کاربری مسکونی و تجاری ➕دارای یک باب منزل مسکونی با زیربنای ۲۰۰متر مرب...